Årsmøtedokument

Tittel Dato Last ned
Protokoll ekstraordinært årsmøte 18.11.15 18.11.2015 Last ned
Årsmøteprotokoll Fotballgruppa 20.01.2016 Last ned
Årsmøteprotokoll-VIL.pdf 22.02.2016 Last ned
Årsmøteprotokoll Fotballgruppa 30.01.17 30.01.2017 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2016 - 20.02.17 20.02.2017 Last ned
Protokoll ekstraordinært årsmøte 18.04.17 18.04.2017 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2017 - 19.02.18 19.02.2018 Last ned
Protokoll ekstraordinært årsmøte 20.06.18 20.06.2018 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2018 - 18.03.19 18.03.2019 Last ned
Oversikt årsmøtevedtak frå 2011 10.12.2020 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2019 - 15.06.20 15.06.2020 Last ned
Dokumentsamling, økonomi 15.06.2020 Last ned
Dokumentsamling, kontingent og sakene 15.06.2020 Last ned
Budsjett 2020 15.06.2020 Last ned
Innstilling av valgkomité 15.06.2020 Last ned
Saksliste årsmøte 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Diverse årsmøtedokument, kontingent og sakene 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmøtedokument, økonomi 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmeldinger VIL 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmeldinger fotballgruppa 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Innstilling fra valgkomite 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2020 - 15.03.21 15.03.2021 Last ned