Årsmøtedokument

Tittel Dato Last ned
Møteprotokoll fra årsmøte for 2023 VIL 27.03.2024 Last ned
Kontrollkomiteens beretning for 2023 15.03.2024 Last ned
Årsmøtedokument årsmeldinger VIL 18.03.24 Vedlegg 2 11.03.2024 Last ned
Årsmøtedokument økonomi 11.03.2024 Last ned
Diverse årsmøtedokument 18.03.24 Kontingent, økonomihåndbok og org.plan 04.03.2024 Last ned
Innstilling fra valgkomiteen 04.03.2024 Last ned
Saksliste til årsmøtet 18.03.24 04.03.2024 Last ned
Årsmøtedokument årsmeldinger VIL 18.03.24 29.02.2024 Last ned
Årsmøtedokument årsmeldinger VIL 18.03.24 Vedlegg 1 29.02.2024 Last ned
Årsmøteprotokoll 2022 VIL 24.03.2023 Last ned
Årsmelding VIL 13.03.2023 (fullstendig versjon) 10.03.2023 Last ned
Innstilling fra valgkomiteen 06.03.2023 Last ned
Sakliste til årsmøtet 13.03.23 06.03.2023 Last ned
Diverse årsmøtedokument, kontingent og sakene VIL 13.03.23 03.03.2023 Last ned
Årsmøtedokument årsmeldinger VIL 13.03.2023 27.02.2023 Last ned
Årsmøtedokument økonomi VIL 13.03.2023 27.02.2023 Last ned
Ekstraordinært årsmøte referat 28.09.2022 Last ned
Møteprotokoll for årsmøte 21.03.2022 30.03.2022 Last ned
Årsmelding kontrollkomiteen VIL 2021 30.03.2022 Last ned
Diverse årsmøtedokument, kontingent og sakene VIL 21.03.2022 21.03.2022 Last ned
Kontrollkomiteen beretning VIL 2021 21.03.2022 Last ned
Saksliste årsmøte VIL 21.03.22 21.03.2022 Last ned
Årsdokument årsmeldinger VIL 21.03.22 21.03.2022 Last ned
Årsmøtedokument økonomi VIL 21.03.22 21.03.2022 Last ned
Oversikt årsmøtevedtak frå 2011 30.12.2021 Last ned
Diverse årsmøtedokument, kontingent og sakene 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Innstilling fra valgkomite 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Saksliste årsmøte 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmeldinger VIL 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmeldinger fotballgruppa 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmøtedokument, økonomi 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2020 - 15.03.21 15.03.2021 Last ned
Budsjett 2020 15.06.2020 Last ned
Dokumentsamling, kontingent og sakene 15.06.2020 Last ned
Dokumentsamling, økonomi 15.06.2020 Last ned
Innstilling av valgkomité 15.06.2020 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2019 - 15.06.20 15.06.2020 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2018 - 18.03.19 18.03.2019 Last ned
Protokoll ekstraordinært årsmøte 20.06.18 20.06.2018 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2017 - 19.02.18 19.02.2018 Last ned
Protokoll ekstraordinært årsmøte 18.04.17 18.04.2017 Last ned
Årsmøteprotokoll VIL 2016 - 20.02.17 20.02.2017 Last ned
Årsmøteprotokoll Fotballgruppa 30.01.17 30.01.2017 Last ned
Årsmøteprotokoll-VIL.pdf 22.02.2016 Last ned
Årsmøteprotokoll Fotballgruppa 20.01.2016 Last ned
Protokoll ekstraordinært årsmøte 18.11.15 18.11.2015 Last ned