Folkepulsen

20201210_104618-03

Hva er Folkepulsen?

Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene økt fysisk aktivitet.

Prosjektet har primært tre målgrupper:

  • inaktive unge og voksne
  • mennesker med psykisk/fysisk nedsatt funksjonsevne
  • nye landsmenn- og kvinner    

Vi i VIL kan tilby gratis medlemskap i inntil 1 år via Folkepulsen.

Varhaug idrettslag samarbeider med Idrettsrådet i Hå, Rogaland Idrettskrets og Hå kommune om prosjektet Folkepulsen. Målet for Folkepulsen er å legge til rette for økt aktivitet.

Søknadsskjema folkepulsmedlemskap