Rolle Navn Telefon E-post
Anlegg- og byggkomitèen
Leder Jarle Reime 979 46 255 jarle.reime@norgeshus.no
Nestleder Raymond Bale 930 84 002
Medlem Kjell Tore Skretting 413 12 500 kt_skretting@hotmail.com
Medlem Christopher Forsmo 45 28 44 73 chforsmo@gmail.com
Medlem Per Egil Øgård 900 53 849 per.egil.ogaard@aarbakke.no
Medlem Arnold Johan Skretting 911 79 470 arnoldskretting@gmail.com
Medlem Martin Bale Reiestad
Kontrollkomitèen
Leder Endre Hovland 91 73 83 02 endre.hovland@lyse.net
Medlem Alf Skretting 416 81 074 skretting7@hotmail.com
Medlem Sigrid Moe Jelsa 46698465 sigridmoe@yahoo.no
Medlem Marianne Pettersen
Valgkomitèen
Leder
Medlem
Medlem
Ærestegnkomitèen
Leder Johan Omland 415 32 693 johan.omland@lyse.net
Medlem Elisabeth Berge
Medlem Siv Varhaug 990 29 216 sivvarhaug@lyse.net