Rolle Navn Telefon E-post
Anlegg- og byggkomitèen
Leder Helge Bore 954 18 525 hb@consult1.no
Nestleder Raymond Bale 930 84 002 raymond.bale@tsmaskin.no
Medlem Kjell Tore Skretting 413 12 500 kt_skretting@hotmail.com
Medlem Magne Vagle
Medlem Per Egil Øgård 900 53 849 per.egil.ogaard@aarbakke.no
Medlem Arnold Johan Skretting 911 79 470 arnoldskretting@gmail.com
Medlem Christian Grove 938 63 017 christian@grove.no
Medlem Martin Bale Reiestad
Kontrollkomitèen
Leder Endre Hovland 91 73 83 02 endre.hovland@lyse.net
Medlem Alf Skretting 416 81 074 skretting7@hotmail.com
Medlem Sigrid Moe Jelsa 466 98 465 sigridmoe@yahoo.no
Medlem Rune Odland 415 15 945 rune.odland@lyse.net
Valgkomitèen
Leder Trond Gjermund Haugen 924 34 324 trondgjermund@gmail.com
Medlem Edel Espeland Kartevold 958 15 8951 edel_e@hotmail.com
Medlem Helle Skrettingland 406 38 948 helle.skrettingland@icloud.com
Medlem Sanne Skeie 450 82 780 sanneskeie@gmail.com
Ærestegnkomitèen
Leder Johan Omland 415 32 693 johan.omland@lyse.net
Medlem Elisabeth Berge 95764962 ebeth.b@lyse.net
Medlem Siv Varhaug 990 29 216 sivvarhaug@lyse.net