Meld avvik

vil-

Som i et ledd i systematisk (forebyggende) HMS-arbeid har Varhaug idrettslag etablert et system for rapportering av uønskede hendelser. Skjemaet er tenkt brukt både for lag, trenere, utøvere, foreldre og øvrige tilknytte idrettslaget ved uønskede hendelser.  

Eksempel på avvik:  brann, skade i forbindelse med ytre miljø, skade i forbindelse med treningsapparat, hendelser knytte til idrettsanlegget. Sosiale avvik som mobbing, trakassering kan tas gjennom våre avviksskjema, men også direkte gjennom NIF*

Meld avvik her:


*Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet.

Varhaug idrettslag benytter seg av idrettens varslingssytem. NIF har egne sider der du finner informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, og hvordan du varsler. For å varsle kan du gå videre gjennom NIF her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/