idrettsskulen-

På Varhaug kan barn fra det året de fyller 4 år til de begynner på skolen, være med på idrettsskulen.

Her får barna utfordre seg på varierte og allsidige aktiviteter. Vi er så heldig og har blant annet tilgang til et flott turnrom og et bra klatrerom, samt hallen hvor vi ofte har ulike ball aktiviteter og hinderløype. Om det er bra vær, kan vi benytte oss av anledningen og kjører treningsøkten ute. I tillegg har barna tilbud om vanntilvenning i Stampen på Nærbø, noe som pleier å være veldig populært! 

Barna blir delt inn i grupper på tvers av barnehagene, noe som kan komme godt med til skolestart da det er flere kjente ansikt. 

Vi har trening en gang pr uke, og avslutter økten med frukt noe som for mange barn er treningens høydepunkt.

Styret

Leder Hege Bjerkreim Ånestad
948 06 659 – hege_333@hotmail.com

Styremedlem Monica Dubland
93655340 – monica_reime@hotmail.com

Styremedlem Monica Mørk Aase
941 33 858 – monica.aase@em1sr.no

Styremedlem Hanne Emilie Mersland
901 78 836 –hanneemilie.varhaug@gmail.com

Styremedlem Ida Stokkeland
958 84 632 –ida.varhaug@lyse.net