Konfirmasjon Dubland

Sosialt rom - tribune ,Norge

Hei! Booking er ok. Kontrakt sendes i egen mail. Vennlig hilsen Ann Helen Ø.   Konfirmasjon

Konfirmasjon

Sosialt rom - tribune ,Norge

Booking ok Leiekontrakt - for elektronisk signering send "lest og akseptert" til helene@vil.no   Liv Kristin Skretting skal leie følgende på Varhaug Idrettslag sitt anlegg   ☐ Salen ☐ Varhaughallen (hallen) ☐ Kjøkkenet ☐ Kafeen ☐ Jæren Sparebank Arena (hallen) ☒ Sosialt rom – Jæren Sparebank Arena ☒ Sosialt rom - Tribunen ☐ Annet  …

Konfirmasjon

Sosialt rom - tribune ,Norge

Booking ok :) Leiekontrakt sendes i egen mail. Med vennlig hilsen Helene Lerbrekk Konfirmasjon

Konfirmasjon Jelsa

Sosialt rom - tribune ,Norge

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Sosialt rom - tribune ,Norge

Booking ok Leiekontrakt: (for elektronisk signering send "lest og akseptert" til helene@vil.no) Anne Karin Ueland skal leie følgende på Varhaug Idrettslag sitt anlegg   ☐ Salen ☐ Varhaughallen (hallen) ☐ Kjøkkenet ☐ Kafeen ☐ Jæren Sparebank Arena (hallen) ☐ Sosialt rom – Jæren Sparebank Arena ☒ Sosialt rom - Tribunen ☐ Annet   i tidsrommet…