G 2007-2008

Jæren Sparebank Arena ,Norge

Sommerfest idrettbarnehagen

Jæren Sparebank Arena ,Norge

Fra: Mads Sørlie <Mads.Sorlie@ha.kommune.no> Sendt: torsdag 11. mai 2023 14:43 Til: Helene Lerbrekk <helene@vil.no> Kopi: Jan-Christian Vasshus <post@vil.no> Emne: SV: Videreføre halltider for neste barnehageår.   Hei igjen! ?   Har du/dere fått sett på dette enda?   Vi ønsker også å booke JSA allerede nå til neste års sommerfest. Den ønskede datoen er mandag…

G 2007-2008

Jæren Sparebank Arena ,Norge