varhaughallen_23062016_17-DSC_9523

Referat frå fotballstyret

Referat frå fotballstyret

Møtenr: 1
Tilstade: Hege Kverme, Dag Skretting, Magnus Skrettingland, Morten Ånestad, Eivind Galtvik, og Liv Kristin Skretting Skeie
Forfall:
Sted: Gamle kafeen
Dato/Kl: 4. januar kl 20.00-21.30

Saksliste:
1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
2/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat
3/16 Årsmøte
4/16 Treningstider frå januar til mars
5/16 Status drakter
6/16 Eventuelt
1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ok.
2/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat
Ok.
3/16 Årsmøte

Årsmøte for fotballen er flytta til 20. januar kl.20.00. Styret møter kl 19.30. Eivind sender mail om info til administrasjonen og får tak i nødvendig utstyr for å kunne nytte prosjektor.
Gjennongang av rekneskap og budsjett. Det må koma med i årsmelding, eller kopierast som
vedlegg til møtet. Eivind skriv årsmelding. Alle årsrapportane er levert inn og ligg i
fotballhylla.
4/16 Treningstider frå januar til mars
Gjennomgang av treningstidene til lag som er i gang med trening. Foreløpig trener grupper i
lag. Må få til oppsett etterkvart som fleire lag starter opp.
5/16 Status drakter
Det er god kontroll på draktene. Fleire sett er levert til trykk. Me velger å bruke kortbuksene
med trykk for å minske kostnadane litt. Hege, Dag og Liv Kristin møtes 5.januar for sortering.
6/16 Handlingsplan
Eivind og Hege har hatt gjennomgang av fotballen sin handlingsplan. Endringane skal legges
fram på årsmøtet. ”Treningsbanken” blir vedlegg til handlingsplanen.
7/16 Eventuelt
– Fotballskulen. Ungane går nokre dager lenger før sommerferie og fotballskulen skal
derfor vera frå torsdag til laurdag (23.-25. juni). Dag sjekker ift Lars Gaute. Me må vera
ute med ting i god tid.
– A- lag, B-lag og damelag får tilbod om å kjøpe overtrekkdress til redusert pris. Dag sender
ut info til trenarar.
– Felles utstyr til lag som trenar i lag. Morten handlar hengelåser med kode.
– Gjennomgang av årshjul til fotballen bør alltid gjerast på styremøte for å sikre at oppgåver
vert utført i god tid.
– Eivind sjekker felles årshjul for dugnad i VIL.
– Lydanlegget på fotballbanen bør oppgraderast. Kan ein ha eit annlegg som ikkje er
stasjonert og kan nyttast både ute og inne? Eivind sender forespørsel til hovudstyret.

HUGS VIDARE:
– Laglisens må betalast tidleg haust.
– Felles utstyrsrom
– Årshjul
Varhaug 4. januar 2016
Liv Kristin Skretting Skeie
-referentNeste møte: årsmøte

Andre nyheter

Anne Birgit Langemyhr (Markedssjef Jæren Sparebank), Jan Chrsitian Vasshus (Daglig leder Varhaug IL), Alf Skretting (Banksjef Varhaug), Geir Magne Tjåland (Banksjef Jæren Sparebank)

Stiftelsen til Jæren Sparebank overrasker med kjekk gave

Stiftelsen til Jæren Sparebank, Sparebankstiftinga Jæren, er en aktør som deler ut store summer til...
JTR-Cup

Vil du hjelpe til på JTR cup?

JTR Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede 🥰 Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året...
Untitled design (17)

En aldri så liten oppsummering av vårsesongen til herre A

Som mange sikkert fikk med deg fikk vi en nokså trå start på vårsesongen. Vi...