varhaug-il

Referat frå fotballstyret

Referat frå fotballstyret

Møtenr: 1
Tilstade: Hege Kverme, Dag Skretting, Magnus Skrettingland, Morten Ånestad, Eivind Galtvik, og Liv Kristin Skretting Skeie
Forfall:
Sted: Gamle kafeen
Dato/Kl: 4. januar kl 20.00-21.30

Saksliste:
1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
2/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat
3/16 Årsmøte
4/16 Treningstider frå januar til mars
5/16 Status drakter
6/16 Eventuelt
1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ok.
2/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat
Ok.
3/16 Årsmøte

Årsmøte for fotballen er flytta til 20. januar kl.20.00. Styret møter kl 19.30. Eivind sender mail om info til administrasjonen og får tak i nødvendig utstyr for å kunne nytte prosjektor.
Gjennongang av rekneskap og budsjett. Det må koma med i årsmelding, eller kopierast som
vedlegg til møtet. Eivind skriv årsmelding. Alle årsrapportane er levert inn og ligg i
fotballhylla.
4/16 Treningstider frå januar til mars
Gjennomgang av treningstidene til lag som er i gang med trening. Foreløpig trener grupper i
lag. Må få til oppsett etterkvart som fleire lag starter opp.
5/16 Status drakter
Det er god kontroll på draktene. Fleire sett er levert til trykk. Me velger å bruke kortbuksene
med trykk for å minske kostnadane litt. Hege, Dag og Liv Kristin møtes 5.januar for sortering.
6/16 Handlingsplan
Eivind og Hege har hatt gjennomgang av fotballen sin handlingsplan. Endringane skal legges
fram på årsmøtet. ”Treningsbanken” blir vedlegg til handlingsplanen.
7/16 Eventuelt
– Fotballskulen. Ungane går nokre dager lenger før sommerferie og fotballskulen skal
derfor vera frå torsdag til laurdag (23.-25. juni). Dag sjekker ift Lars Gaute. Me må vera
ute med ting i god tid.
– A- lag, B-lag og damelag får tilbod om å kjøpe overtrekkdress til redusert pris. Dag sender
ut info til trenarar.
– Felles utstyr til lag som trenar i lag. Morten handlar hengelåser med kode.
– Gjennomgang av årshjul til fotballen bør alltid gjerast på styremøte for å sikre at oppgåver
vert utført i god tid.
– Eivind sjekker felles årshjul for dugnad i VIL.
– Lydanlegget på fotballbanen bør oppgraderast. Kan ein ha eit annlegg som ikkje er
stasjonert og kan nyttast både ute og inne? Eivind sender forespørsel til hovudstyret.

HUGS VIDARE:
– Laglisens må betalast tidleg haust.
– Felles utstyrsrom
– Årshjul
Varhaug 4. januar 2016
Liv Kristin Skretting Skeie
-referentNeste møte: årsmøte

Andre nyheter

Bilde ifb med pressemelding - sparringpartner for jærsk idrett

Takk for innsatsen!

Jan Christian Vasshus har sagt opp sin stilling som daglig leder i Varhaug idrettslag. 1....
varhaughallen_23062016_17-DSC_9523

Påmelding til årets fotballskole

Vi er klare til å ta imot mange unger til årets fotballskole 21 - 22....
varhaughallen_23062016_17-DSC_9523

Påmelding til JTR-cup

Link for påmelding til JTR-cup - https://jtr-cup.cups.nu/