KORONA

Oppdatert informsjon av smittevernregler

Det har kommet noen henvendelser om hvordan innstrammingene på smittevernregler vil påvirke idrettslaget.

Hovedsakelig handler de nye innstrammingene om mulige lokale tiltak som stenging av hall og treningssenter. På nåværende tidspunkt er det ikke kommet informasjon om nye lokale tiltak for  Hå kommune.

Varhaug IL er i tett dialog med smittevernoverlegen i kommunen, og vil holde dere orienterte hvis det inntreffer nye tiltak som får innvirkning på idrettslaget

Andre nyheter

årsmøte

Årsmøtedokument

Møtedokumentene til årsmøte ligger nå ute. Disse finner du her
Arsmote-1

Årsmøte 13 mars kl 19.00

Grodalandsskogen-rundt

Familiedag i Grødalandsskogen

Påmelding her