Pågående

Konfirmasjon

Sosialt rom – JSA

Konfirmasjon Dubland

Sosialt rom - tribune

Konfirmasjon Hans Aanestad jr

Kjøkken

Konfirmasjon Aanestad

Salen

Konfirmasjon Lerbrekk

Sosialt rom – JSA

Konfirmasjon

Sosialt rom - tribune

Konfirmasjon Noah U Årsland

Kaféen

Konfirmasjon Årsland

Kjøkken

Konfirmasjon Årsland

Salen