Bestilling av VIL-bussen

Bussen

Håndballkamp Varhaug/ Vigrestad – Ålgård

Jæren Sparebank Arena

25 års dag

Salen

Håndballkamp Varhaug – Bryne

Jæren Sparebank Arena

Håndballkamp Varhaug – Skjold/ Stegaberg/ Falkeid

Jæren Sparebank Arena

Håndballkamp Varhaug – Ålgård 2

Varhaughallen Opstadvegen 583, Varhaug