Turn

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…

Rogaland Gymnastikk og Turn krets, i samarbeid med Varhaug IL, arrangerer Sikringskurs 1 på Varhaug. Kurset passer for alle som bruker…