Me ska vær Norges råaste idrettslag

Som et ledd i vår visjon om å være Norges råaste idrettslag, skal vi ha fokus på de som faller fra.
Vi ønsker å vite hvorfor og ikke minst om det finnes andre idretter hun/han kan prøve hos oss.
Vi vet at mange er flinke på å få med flest mulig, og det skal vi fortsette med ?
Jeg ønsker at dere melder inn de dere ikke får med videre i vedlagte skjema
Da kan vi lage en bra oversikt som vil være til hjelp i arbeidet for å nå målene våre.