Det er mye snakk om fotballhall på Iden. Vi jobber med å få på plass alle kostnader men ting har…