Priser medlemsskap

varhaug-il

Prisar og medlemsskap i 2020:

Kontigenten vert fakturert i januar og skal betalast for heile året. For nye medlemmar som starter etter sommaren er det halv kontingent. Studentar betalar ungdomspris i styrkerommet.

Dei som vil delta på saltimar men ikkje nytta styrkerommet, betalar som Aktiv vaksen/Aktiv ungdom.

Organisasjonsplan for VIL - revidert 06072006-07-2020

Oppseiing av avtalen skjer via epost til ase.dubland@vil.no. Det er ei oppseiingstid på 3 månader.