Hovedstyret 2020

Rolle Navn Telefon E-post
Leiar Morten Jelsa 99 01 66 73 morten.jelsa@denstoltehane.no
Nestleiar Oddbjørn Ueland 93 02 64 27 oddbjorn@stamas.no
Kasserar Glenn Skretting 99 15 80 47 glenn@sibygg.no
Sekretær Guri Bratland 99 52 08 43 bratlandguri@gmail.com
Styremedlem Marianne Sør-Reime 92 80 71 66 marianne@jeremiassen.no
Varamedlem Ken Tore Tunheim 98 29 83 70 ken-tor@online.no
Varamedlem Edel Kartevold 95 81 58 95 ekar@ha.kommune.no