Årsmøtedokument

Tittel Dato Last ned
Innkalling til årsmøte 18.08.20 18-08-2020 Last ned
DOKUMENT OVER GJELDER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 18.08.20 18-08-2020 Last ned
Innkalling/saksliste årsmøte 15.06.20 15-06-2020 Last ned
Dokumentsamling, kontingent og sakene 15-06-2020 Last ned
Dokumentsamling, økonomi 15-06-2020 Last ned
Årsmelding VIL 2019 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Badminton 2019 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Fotball 2019 og handlingsplan 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Håndball 2019 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Idrettsskulen 2019 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Klatring 2019 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Trim og friidrett 2019 15-06-2020 Last ned
Årsmelding Turn 2019 15-06-2020 Last ned
Kontrollkomiteen - rapport for 2019 15-06-2020 Last ned
Kontingent VIL 2021 15-06-2020 Last ned
Årsmøtesak - Fotballhall 15-06-2020 Last ned
Årsmøtesak - E-sport gruppe 15-06-2020 Last ned
Årsmøtesak - Ny lov VIL 15-06-2020 Last ned
Økonomihåndbok med fullmaktsmatrise 15-06-2020 Last ned
Organisasjonsplan - endringsforslag 15-06-2020 Last ned
Årsregnskap VIL 2019 15-06-2020 Last ned
Revisjonsberetning 2019 15-06-2020 Last ned
Budsjett VIL 2019 15-06-2020 Last ned
Økonomiplan VIL 15-06-2020 Last ned
Innstilling fra valgkomiteen 15-06-2020 Last ned
DOKUMENT OVER GJELDER ÅRSMØTET 15.06.20 01-01-1970 Last ned
Innkalling/saksliste årsmøte 18.03.19 18-03-2019 Last ned
Dokumentsamling, kontingent og sakene 18-03-2019 Last ned
Dokumentsamling, økonomi 18-03-2019 Last ned
Årsmelding VIL 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Badminton 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Fotball 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Håndball 2018 og handlingsplan 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Idrettsskulen 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Klatring 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Trim og friidrett 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Turn 2018 18-03-2019 Last ned
Årsmelding Volleyball 2018 18-03-2019 Last ned
Kontrollkomiteen - Rapport for 2018 18-03-2019 Last ned
Kontingent VIL 2020 18-03-2019 Last ned
Årsmøtesak - Avvikle volleyball 18-03-2019 Last ned
Årsmøtesak - Tartan på løpebanen 18-03-2019 Last ned
Årsmøtesak - Økonomihåndbok med fullmaktsmatrise 18-03-2019 Last ned
Organisasjonsplan for VIL - rev 03.0.417 18-03-2019 Last ned
Organisasjonsplanen - endringsforslag 18-03-2019 Last ned
Årsregnskap VIL 2018 18-03-2019 Last ned
Revisjonsberetning 2018 18-03-2019 Last ned
Budsjett VIL 2019 18-03-2019 Last ned
Økonomiplan VIL 18-03-2019 Last ned
Innstilling frå valgkomiteen pr 26.02.18 18-03-2019 Last ned
DOKUMENTA OVER HER GJELD ÅRSMØTET 18.03.2019 01-01-1970 Last ned
Innkalling/saksliste årsmøte 19.02.18 19-02-2018 Last ned
Årsmelding VIL 2017 19-02-2018 Last ned
Årsmelding 2017 Fotball 19-02-2018 Last ned
Årsmelding 2017 Håndball 19-02-2018 Last ned
Årsmelding 2017 Øvrige grupper 19-02-2018 Last ned
Kontingent 2019 19-02-2018 Last ned
Kontrollkomiteen - Årsberetning 19-02-2018 Last ned
Lov for VIL - godkjent 27.06.16 27-06-2016 Last ned
Organisasjonsplan for VIL - rev. 03.04.17 03-04-2017 Last ned
Sak til årsmøtet - Avvikle volleyball 19-02-2018 Last ned
Sak til årsmøtet - Kunstgress 19-02-2018 Last ned
Sak til årsmøtet - Aktivitetspark 19-02-2018 Last ned
Årsregnskap 2017 - korrigerte noter 19-02-2018 Last ned
Årsregnskap 2017 19-02-2018 Last ned
Revisors beretning 2017 19-02-2018 Last ned
Budsjett 2018 19-02-2018 Last ned
Innstilling frå valgkomiteen 19-02-2018 Last ned
DOKUMENTA OVER HER GJELD ÅRSMØTET 19.02.18 01-01-1970 Last ned
Godkjent totalbudsjett 2017 30-03-2017 Last ned
Årsmelding 2016 - Revidert etter årsmøtet 20.02.17 30-03-2017 Last ned
Dokumentoversikt - Årsmøte 20.02.17 09-02-2017 Last ned
Årsmøtedokument 20.02.17 09-02-2017 Last ned
Korrigert budsjett 2017 pr 130217 13-02-2017 Last ned
Årsmelding 2016 alle gruppene 08-02-2017 Last ned
Gjeldande organisasjonsplan og lov for VIL pr 010117 08-02-2017 Last ned
Årsmelding 2015 øvrige grupper 01-01-2016 Last ned
Årsmelding 2015 fotballen 20-01-2016 Last ned
Årsmelding 2015 22-09-2016 Last ned