Volleyball

Volleyballgruppa vart nedlagt på årsmøtet 18. mars 2019.

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…