Idrettsskule

Hausten 2020:

2015-kullet Varhaughallen 1700-1800 onsdagar

2016-kullet Varhaughallen 1700-1745 onsdagar

Turnrommet 1700-1800 onsdagar

Salen 1700-1800 onsdagar (reservert, ikkje fast bruk)

 

 

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…