Idrettsskule

 

 

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…