Styret 2019

Rolle Navn Telefon E-post
Leder
Nestleder Kenneth Skrettingland 982 46 974 ks@jerentreprenor.no
Sekretær Tone Hovland 948 17 598 trhovla@gmail.com
Kasserer/Dommeransv. Ola Sandsbråten 990 94 645 ola.sandsbraaten@lyse.net
Materialforvalter Hege Kverme 906 30 113 hege@q-10.no
Styremedlem Anne Håland 906 02 851 helge.haland5@lyse.net