Recurring

Håndballtrening

Bussen

Booking ok :) - det ligger nå inne hver mandag samme tidspunkt frem til 1912 Mvh Helene, adm. VIL G13/14 skal ha eit samarbeid med Vigrestad denne sesongen. For at ikkje belastninga skal bli stor ynskjer me å nytte oss av bussen til og frå desse treningane. Dersom det er mulig ønsker eg å legge…

Recurring

Håndballtrening

Bussen

Booking ok :) - det ligger nå inne hver mandag samme tidspunkt frem til 1912 Mvh Helene, adm. VIL G13/14 skal ha eit samarbeid med Vigrestad denne sesongen. For at ikkje belastninga skal bli stor ynskjer me å nytte oss av bussen til og frå desse treningane. Dersom det er mulig ønsker eg å legge…

Recurring

Håndballtrening

Bussen

Booking ok :) - det ligger nå inne hver mandag samme tidspunkt frem til 1912 Mvh Helene, adm. VIL G13/14 skal ha eit samarbeid med Vigrestad denne sesongen. For at ikkje belastninga skal bli stor ynskjer me å nytte oss av bussen til og frå desse treningane. Dersom det er mulig ønsker eg å legge…

Recurring

Håndballtrening

Bussen

Booking ok :) - det ligger nå inne hver mandag samme tidspunkt frem til 1912 Mvh Helene, adm. VIL G13/14 skal ha eit samarbeid med Vigrestad denne sesongen. For at ikkje belastninga skal bli stor ynskjer me å nytte oss av bussen til og frå desse treningane. Dersom det er mulig ønsker eg å legge…