Bil, redskab og å trygghet

Uteområdet

VIL-bussen Dame A Fotball

Bussen

Sauebingo Sør-Jæren sau og geit

Varhaughallen Opstadvegen 583, Varhaug

Sauebingo Sør-Jæren sau og geit

Kjøkken

30-årsdag

Sosialt rom - tribune

Dame A – lagfest

Sosialt rom – JSA