Årsfest og årsmøte utsatt

Både årsfesten og årsmøte utsettes på ubestemt tid.

Varhaug IL ønsker å ta samfunnsansvar og være med i den nasjonale dugnaden mot spredning av COVID-19 viruset,og har derfor bestemt at årsfesten og årsmøtet utsettes på ubestemt tid grunnet smitterisikoen det medfører.

I forhold til årsmøte så ønsker vi sterkt at alle medlemmer skal ha mulighet til å si sin mening, noe vi vet ikke er tilfelle med dagens situasjon siden personer i risikogrupper (enten seg selv eller familiemedlemmer) ikke vil møte på årsmøte slik situasjonen er nå.

Vi følger Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheten sine anbefalinger og vil komme tilbake med nye tidspunkt så snart ting endrer seg.