Sikringskurs 1 trampett

Vi trenger flere trenere til turnen! Det blir arrangert sikringskurs 1 trampett  18. – 19. oktober i turnrommet, Jæren Sparebank Arena.

Er du interessert, ta kontakt med turnstyret v/Veronica (tlf 45447367).

https://minidrett.nif.no/Event#3280013-010