Dametrim 25+

Ein god gjeng har starta med dametrim på sundagskveldane. Timane er i Jæren Sparebank Arena, og det blir ei blanding av ballspel og styrketrening. Hege Sør-Reime organiserer opplegget, og treninga er for damer frå 25 år og eldre. Første kvelden dukka det opp mellom 20 og 30 damer, så dette blir populært!