Årsmøtedokument

Tittel Dato Last ned
Innkalling/saksliste årsmøte 19.02.18 19-02-2018 Last ned
Årsmelding VIL 2017 19-02-2018 Last ned
Årsmelding 2017 Fotball 19-02-2018 Last ned
Årsmelding 2017 Håndball 19-02-2018 Last ned
Årsmelding 2017 Øvrige grupper 19-02-2018 Last ned
Kontingent 2019 19-02-2018 Last ned
Kontrollkomiteen - Årsberetning 19-02-2018 Last ned
Lov for VIL - godkjent 27.06.16 27-06-2016 Last ned
Organisasjonsplan for VIL - rev. 03.04.17 03-04-2017 Last ned
Sak til årsmøtet - Avvikle volleyball 19-02-2018 Last ned
Sak til årsmøtet - Kunstgress 19-02-2018 Last ned
Sak til årsmøtet - Aktivitetspark 19-02-2018 Last ned
Årsregnskap 2017 - korrigerte noter 19-02-2018 Last ned
Årsregnskap 2017 19-02-2018 Last ned
Revisors beretning 2017 19-02-2018 Last ned
Budsjett 2018 19-02-2018 Last ned
Innstilling frå valgkomiteen 19-02-2018 Last ned
DOKUMENTA OVER HER GJELD ÅRSMØTET 19.02.18 01-01-1970 Last ned
Godkjent totalbudsjett 2017 30-03-2017 Last ned
Årsmelding 2016 - Revidert etter årsmøtet 20.02.17 30-03-2017 Last ned
Dokumentoversikt - Årsmøte 20.02.17 09-02-2017 Last ned
Årsmøtedokument 20.02.17 09-02-2017 Last ned
Korrigert budsjett 2017 pr 130217 13-02-2017 Last ned
Årsmelding 2016 alle gruppene 08-02-2017 Last ned
Gjeldande organisasjonsplan og lov for VIL pr 010117 08-02-2017 Last ned
Årsmelding 2015 øvrige grupper 01-01-2016 Last ned
Årsmelding 2015 fotballen 20-01-2016 Last ned
Årsmelding 2015 22-09-2016 Last ned