Idrettsskule

 

 

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…