Idrettsskule

Her finn de treningstidene for dei ulike kulla på idrettsskulen:

Treningstider med info om bading – 2016/2017

Vedlagt ligger søknaden til inkluderingsfondet. Vi håper at de som trenger hjelp bruker dette flotte tiltaket.   Søknad om støtte…