Styret

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Dag Madland 916 71 421 dag.madland@gmail.com
Nestleder Magnus Skrettingland jr 402 89 888 mjsk@ha.kommune.no
Sekretær Tone Hovland 948 17 598 trhovla@gmail.com
Kasserer/Dommeransv. Ola Sandsbråten 990 94 645 ola.sandsbraaten@lyse.net
Materialforvalter Silje Skretting 995 70 661 siljeskretting77@gmail.com
Styremedlem Alf Magne Midttun 902 06 097 alf.magne.midttun@lyse.net