Årsfest og årsmøte

Årsfesten blir lørdag 16. mars.

Årsmøtet blir mandag 18. mars k. 19.00