Kalenderen er ute av drift – Ok nå

Kalenderen er ustabil for tida. Leverandøren arbeider med saka.

Virker ok frå mandag 15.10.