Årsmøtedokument

Sakspapira til årsmøtet 19.2. kl. 1930 finn de nå på sida «Om VIL – Årsmøtedokument».

Nokon få dokument er ikkje klare, desse er merka.

Frå mandag 12.2. vil det ligga nokon papireksemplar til gjennomsyn/utlån utanfor kontora i Jæren Sparebank Arena.